MAGIC THE GATHERING

Vyhľadávač kariet

Anketa

Fantastický Obchod

Bastard.cz - trička s potiskem

Preklady kariet

Image Hosted by ImageShack.us

Pravidlá hry

PRAVIDLA MAGIC: THE GATHERING

 
Kapitola I: Základy
            Co potřebuješ ke hře
            Cíl hry
            Zahájení hry
            Skladba karty ve hře Magic®
            Klíčové termíny a symboly
            Typy karet: artefakt, bytost, očarování, instant, země, zaklínadlo
            Herní území
 
Kapitola II: Kouzla, schopnosti a efekty
            Zlaté pravidlo hry Magic
            Co je to “kouzlo”?
            Co je to “schopnost”?
            Jak sešlu kouzlo nebo uvedu do pohybu schopnost?
            Jak použiji spouštěcí schopnost?
            Dávka
            Jak se vyhodnocují kouzla a schopnosti?
            Co je to efekt?
 
Kapitola III: Skladba kola
            1. Otvírací fáze
            2. Hlavní fáze
            3. Útok
            4. Hlavní fáze (pokračování)
            5. Závěrečná fáze
 
Kapitola IV: Bytosti a jejich schopnosti
První úder
Létání
Zrychlení
Procházení zemí
Regenerace
 
Kapitola V: Slovníček
 
 
 
Kapitola I: Základy
 
Co potřebuješ ke hře
Klasická hra se sestává ze dvou speciálně vlastních balíčků. Každý z nich může obsahovat libovolný počet karet (minimálně však 60) a jednotlivá karta smí být v každém balíčku zastoupená maximálně ve čtyřech exemplářích (výjimkou jsou základní země). A to je naprosto vše, co na začátku ke hře potřebuješ. Vlastně ještě nějaké korálky nebo tužku a papír - aby sis mohl vést přehled o počtu svých životů.
 
Cíl hry
Vyhráváš za těchto podmínek: (a) je-li celkový počet životů tvého protivníka rovný nule nebo méně, nebo (a) pokud si tvůj protihráč musí líznout kartu a ve své knihovně už žádnou nemá.
 
Zahájení hry
Každý hráč začíná hru s 20 životy, zamíchá své karty a lízne si sedm vrchních karet. Pokud se ti tyto karty nelíbí, můžeš uplatnit tzv. pravidlo mulligan - znovu zamíchej všechny své karty a lízni si nové - tentokrát pouze 6. Toto pravidlo můžeš na začátku kola použít kolikrát chceš, ale při každém uplatnění mulliganu si musíš líznout o jednu kartu míň.
Rozhodněte se, kdo začne. Hráč, který otvírá hru, si v průběhu zahajovacího kola nelíže kartu. V dalších kolech rozhodne o tom kdo začne hráč, jež prohrál poslední kolo.
 
Skladba karty
Jméno: Jméno karty najdeš v jejím levém horním rohu. Textové okénko karty někdy zmiňuje jméno dané karty. Uvedený text se vztahuje pouze na danou kartu, ačkoli ve hře může být více kopií.
Vyvolávací cena: Každý symbol, který najdeš v horním pravém rohu karty je součástí ceny, kterou musíš zaplatit za vyvolání kouzla. Pokud chceš vyvolat kartu, jejíž vyvolávací cena je například 2U musíš zaplatit jednou modrou manou (například ostrovem) a dvěmi manami libovolného typu.
Typ karty: Napovídá, jestli se jedná o artefakt (Artifact), artefaktovou bytost (Artifact Creature), bytost (Creature), očarování (Enchantment), zemi (Land), instant (Instant) nebo zaklínadlo (Sorcery). Jedná-li se o bytost, najdete za slovem “bytost” (“Creature”) upřesnění, o jaký typ bytosti se jedná (například Goblin nebo Elf). U některých očarování na témž místě najdete upřesnění, ke které kartě je můžete přiložit a tím ji ovlivnit (“Enchant Creatue” - působí na bytost, “Enchant Land” - působí na země, atd.).
Symbol rozšiřovací sady: Symbol ukazuje, ze které sady karta pochází. Symboly jsou ve třech barvách, každá barva označuje vzácnost karty: černá je běžná, stříbrná neobvyklá a zlatá vzácná.
Textové okénko: Zde najdete schopnosti jednotlivých karet. Vedle nich se může objevit i kurzívou psaný tzv. dějový text; seznámí tě se světem Magicu a jeho pověstmi. Dějový text nemá na vlastní hru žádný vliv.
Číslo karty: Sběratelské číslo ti ulehčí sbírání karet. První číslo udává pořadí karty v sérii, druhé potom počet karet v sérii. Například údaj “40/330” ukazuje, že se jedná v pořadí o čtyřicátou kartu ze série 330 různých karet.
 
Klíčové termíny a symboly
Mana:Manu považuj za peníze, kterými platíš za vyvolávání svých karet. Země (a některé další karty) poskytují manu a tu přechováváš ve svém manovém banku (něco jako tvoje peněženka). A pokud chceš použít kouzla nebo schopnosti, zaplatíš za ně manou ze svého banku. Stejně jako peníze v peněžence se mana ve tvém banku moc neohřeje. Na konci každé fáze ztratíš 1 život za každou manu, kterou si z banku nespotřeboval a mana se prostě vypaří. Říkáme tomu vyhoření many.
Každou manu můžeš zařadit do jedné z pěti barev Magicu (bílá, modrá, černá, červená a zelená). Vedle toho rozeznáváme manu bezbarvou. Vyvolávací cena ve specifikované barevné maně se udává barevnými mana symboly (W, U, B, R, G). Pokud stačí k vyvolání kouzla libovolná mana (tzn. bezbarvá), zapisuje se číslem (například 2).
Permanent: Úspěšně seslané (vyhodnocené) artefakty, bytosti, očarování a země zůstávají ve hře (tzn. neodkládáš je na hřbitov). Těmto kartám říkáme permanenty, protože zůstávají ve hře tak dlouho, dokud je něco nevyřadí.
Tapnutí: Tapnutím v Magicu naznačuješ, že danou kartu používáš. Kartu tapneš tak, že ji pootočíš o 90°. Na začátku svého kola všechny své tapnuté karty odtapni, abys je mohl znovu použít.
Symbol “T” znamená “tapni” (Tap). Obvykle je součástí ceny, kterou musíš zaplatit za aktivaci schopnosti (například u karty Prodigal Sorcerer) a doslova znamená “tapni tuto kartu”.
Cíl: Při vyložení kouzla nebo schopnosti, jejíž definice obsahuje slovo “cíl” (Target), rozhoduješ o tom, na jaký cíl bude kouzlo či schopnost působit. Prodigal Sorcerer například říká: “T: Prodigal Sorcerer způsobí cílové bytosti či hráči 1 zranění.” Takže při použití této schopnosti se rozhodneš, které bytosti nebo hráči způsobí Sorcerer 1 zranění.
 
Typy karet
V Magicu existuje šest typů karet:
Artefakt (Artifact): Artefakt je bezbarvým permanentem, který představuje kouzelné předměty. Můžeš je vyložit pouze v průběhu své hlavní fáze. Některé artefakty jsou v podstatě artefaktovými bytostmi (Artifact Creature) a mohou útočit a blokovat stejně jako ostatní bytosti. Na artefaktové bytosti se vztahují všechna pravidla týkající se artefaktů i bytostí, a stejně tak na ně působí kouzla a schopnosti ovlivňující artefakty i bytosti.
Bytost (Creature): Bytosti jsou permanenty, které mohou útočit i blokovat. Můžeš je vyložit pouze v průběhu své hlavní fáze. Bytosti se od jiných karet mimo jiné odlišují dvěmi čísly rozdělenými lomítkem. Tato čísla najdeš v pravém dolním rohu karty. Číslo nalevo od lomítka udává sílu bytosti, tzn. kolik zranění bytost v boji způsobí. Číslo napravo od lomítka označuje odolnost bytosti - tzn. kolik zranění musíš bytosti způsobit, abys ji zničil.
Pokud bytost neovládáš od začátku svého právě probíhajícího kola, nemůžeš s ní útočit a nemůžeš použít ani jejích schopností, které mají ve své vyvolávací ceně symbol T. Bytost ovšem můžeš použít na obranu (pokud není tapnutá) a můžeš použít jejích ostatních schopností.
Očarování (Enchantment): Očarování jsou permanenty, které můžeš vyložit pouze v průběhu své hlavní fáze. Rozeznáváme dva druhy očarování: ta, která působí sama o sobě a ta, která přikládáme k ostatním permanentům. Pokud typ očarování udává jednoduše “Enchantment” (očarování), vykládáš ho do hry stejně jako artefakt nebo bytost. Pokud ale říká “Enchant ______”, v překladu. “očaruj ______” (na prázdné lince se může objevit jakýkoli typ permanentu například “Creature” - bytost nebo “Land” - země), můžeš očarování přiložit pouze k permanentu daného typu.
Když je očarovaný permanent zničen, je zničeno i přiložené očarování. Nemůže prostě jen tak poletovat vzduchem a nic nedělat.
Instant (Instant): Instanty jsou kouzla, která můžeš vykládat téměř kdykoli, dokonce i v průběhu protivníkova kola nebo jako reakci na jiné kouzlo. Instanty nejsou permanenty. Po použití se odkládají na hřbitov svého vlastníka.
Instanty nejsou jedinými kouzly, které můžeš vykládat skoro kdykoli. Také aktivační schopnosti můžeš použít téměř v jakoukoli dobu.
Země (Land): Země jsou permanenty, které obvykle mají schopnost vyrábět manu. Tuto schopnost využíváme hlavně při placení kouzel a schopností. Země od ostatních permanentů odlišují tyto skutečnosti: (a) země do hry nevstupují jako kouzla a (b) v průběhu svého kola můžeš vyložit pouze jednu zemi (a to ve své hlavní fázi).
Nejběžnějším typem země je tzv. základní země: pláň, ostrov, bažina, hora a les. O všech ostatních typech zemí říkáme, že nejsou základní.
Zaklínadlo (Sorcery): Zaklínadla jsou kouzla, která můžeš vyložit pouze v průběhu své hlavní fáze. Zaklínadla nejsou permanenty. Po jejich vyhodnocení je odlož na hřbitov vlastníka karty.
 
Herní území
Některé karty a pravidla se odvolávají na území, ve kterém se karty v průběhu hry nachází. Základní herní území se skládá z těchto částí:
Knihovna: Knihovna je balíček karet, které při hře používáš - lížeš z ní karty. Karty v knihovně jsou otočeny lícem dolů a po celou dobu hry zůstávají tak (pořadí karet), jak jsi je na začátku hry zamíchal. Karty ve tvé knihovně si nemůže nikdo prohlížet (ani ty sám).
Karty na ruce: Karty, které držíš poté, co si je lízneš z knihovny (ostatně jako v mnoha ostatních hrách). Karty, které máš na ruce, vidíš pouze ty.
Karty ve hře: To je území před tebou, kam vykládáš své permanenty. Můžeš je srovnat jak je libo (doporučujeme, abys umístil země blízko sebe), ale tvůj protihráč je musí vidět a rozpoznat, které z nich jsi tapnul, a které ne.
Hřbitov: To je tvůj balíček odhozených karet. Sem umisťuješ kouzla po jejich vyhodnocení a zničené permanenty. Karty na tvém hřbitově leží lícem vzhůru a může si je kdokoli prohlédnout.
 
 
Kapitola II: Kouzla, schopnosti a efekty
 
Zlaté pravidlo Magicu
Někdy se stane, že karta popírá pravidla. V takových případech má text na kartě vždy přednost. Pravidla například říkají, že v průběhu svého kola můžeš přejít do útoku pouze jednou. Ale na kartě Relentless Assault se píše “V tomto kole můžeš zaútočit ještě jednou.” Tak tedy efekt karty Relentless Assault v tomto kole přebíjí pravidlo, že smíš v průběhu jednoho kola zaútočit jen jednou.
 
Co je to kouzlo?
Každou kartu v určitém okamžiku nazýváme kouzlem. A to od doby, kdy ji vyložíš až do doby, kdy dojde k jejímu vyhodnocení. Po vyhodnocení ji umístíš buď na hřbitov (pokud se jedná o instant nebo zaklínadlo), nebo ji zapojíš do hry (ostatní karty). Ano, dokonce i bytosti jsou v době, kdy je vykládáš do hry, kouzly. Když například vykládáš kartu Wind Drake, tak s ní vlastně kouzlíš. Teprve když se toto kouzlo vyhodnotí, stává se Wind Drake bytostí ve hře a permanentem.
Existuje jedna výjimka: země nikdy kouzly nejsou. Prostě se okamžitě zapojí do hry.
 
Co je to schopnost?
Schopnost se dá přirovnat ke kouzlu natištěném na permanentu: za mnoho schopností musíš zaplatit a většinu z nich uvádíš do pohybu a vyhodnocuješ je stejně jako kouzla. Jakmile schopnost uvedeš do pohybu, oddělí se od svého zdroje a existuje sama o sobě. Dejme tomu, že uvedeš do pohybu schopnosti karty Prodigal Sorcerer a teprve poté někdo Prodigal Sorcerer zničí. Schopnost se stejně vyhodnotí.
 
Máme tři typy schopností:
Aktivační schopnost (Activated ability): Aktivační schopnost uvedeš do pohybu tak, že za ni zaplatíš její tzv. aktivační cenu. Aktivační schopnosti jsou na kartách zapsány jako: “activation cost: ability” (aktivační cena: schopnost). Údaj před dvoj-tečkou udává aktivační cenu, údaj za dvojtečkou potom schopnost, kterou po zaplacení aktivační ceny uvedeš do pohybu. Aktivační schopnosti může uvést do pohybu pouze vlastník permanentu.
Spouštěcí schopnost (Triggered ability): Schopnost, která začíná slovem “when” (“když”), “whenever” (“kdykoli”) nebo “at” (“v”). Tyto schopnosti jsou na kartách zapsány následujícím způsobem: první část věty udává, za jakých podmínek můžeš schopnost “spustit”. Jakmile požadované podmínky na-stanou, spouštěcí schopnost začne působit - nemůžeš si najednou vymyslet, že ji nechceš použít. Pokud požadované podmínky nastanou v jeden okamžik několikrát, začne spouštěcí schopnost působit tolikrát, kolikrát nastali požadované podmínky.
Trvalá schopnost (Static ability): Tyto schopnosti se neuvádí do pohybu jako ostatní a navíc se i jinak vyhodnocují. Trvalá schopnost se automaticky “zapne”, jakmile permanent s takovou schopností vyložíš do hry. Schopnost zůstává aktivní tak dlouho, dokud je permanent ve hře.
 
Jak sešlu kouzlo nebo uvedu do pohybu schopnost?
Sesílat kouzla a uvádět schopnosti do pohybu můžeš pouze pokud jsi na řadě. To znamená na začátku většiny fází a kroků. Pokud jsi na řadě, můžeš manipulovat s kouzly a schopnostmi nebo prostě nereagovat. Pokud se rozhodneš nereagovat, je na řadě tvůj protihráč. Po vyhodnocení kouzla nebo schopnosti je na řadě znovu hráč, jehož kolo právě probíhá (aktivní hráč). Pokud se rozhodne nereagovat, je na řadě opět jeho protihráč (taková běžná střídačka).
Následující typy karet můžeš vykládat pouze ve své hlavní fázi, pokud jsi na řadě a žádná kouzla či schopnosti nečekají na vyhodnocení: artefakty, bytosti, očarování, země a zaklínadla.
Kouzla a aktivační schopnosti vyložíš do hry v následujících třech krocích:
1. Řekni svému protihráči, které kouzlo či schopnost vykládáš. Pokud chceš vyložit kouzlo, vezmi kartu s kouzlem ze své ruky a ukaž ji svému protihráči.
2. Pokud definice kouzla či schopnosti obsahuje slovo “target” (cíl), rozhodni se na jaký cíl(e) je použiješ. Pokud definice kouzla či schopnosti začíná slovy “Choose one” (vyber jeden), jako například karta Healing Salve, proveď volbu.
3. Jedná-li se o kouzla, zaplať patřičnou cenu. Za aktivační schopnost zaplať aktivační cenu. Pokud cena kouzla či schopnosti obsahuje X, rozhodni se, jakou hodnotu X přidělíš a potom zaplať tuto hodnotu manou.
4. A to je vše. Schopnost nebo kouzlo jsou vyloženy a čekají, až se právě probíhající dávka kouzel a schopností vyhodnotí.
 
Jak použiji spouštěcí schopnost?
Nijak - to za tebe udělá průběh hry sám. Spouštěcí schopnost jednoduše čeká na ty správné podmínky, které ji dokáží uvést do pohybu. Jakmile tyto podmínky nastanou, počká se až na hráče přijde řada a potom to začne. Schopnost se zapojí do dávky ať se ti to líbí nebo ne. V té době se rozhodneš o patřičném cíli (cílech), na který schopnost namíříš. Poté, co se schopnost zapojí do dávky, získává přednost ve hře opět hráč, který by byl normálně na řadě.
Co se stane, pokud se v jeden okamžik uvede do pohybu několik spouštěcích schopností najednou? Nejdříve se do dávky zapojí schopnosti aktivního hráče a to v pořadí, jaké si tento hráč zvolí. Poté se do dávky zapojí protihráčovy schopnosti v pořadí, jaké si protihráč zvolí.
 
Dávka
Po vyložení se kouzla a schopnosti zapojují do dávky a čekají na své vyhodnocení. Funguje to asi takto: hráč, který je na řadě, použije kouzlo nebo schopnost a to se zapojí do dávky. Tento hráč se nyní rozhodne, zda do dávky zapojí další svá kouzla či schopnosti. Pokud ne, je na řadě protihráč, který může vyložit svá kouzla a schopnosti. Hráči se tímto způsobem střídají dokud se oba nerozhodnou, že už žádná kouzla či schopnosti nepřiloží. Schopnost nebo kouzlo, které se do dávky zapojilo jako poslední (tzn. v pořadí poslední přidané kouzlo nebo schopnost) se vyhodnotí jako první (je to jako když navlékáš na vlasec korálky a potom je začneš po jednom vyvlékat - také musíš začít od toho posledního). Po vyhodnocení každého kouzla nebo schopnosti je na řadě hráč, jehož kolo právě probíhá.
Řekněme například, že jsi na mou bytost vyložil kartu Lightning Blast a já reaguji vyložením karty Giant Growth, kterou přidám ke své bytosti. Ani jeden z nás už nechce vyložit žádnou další schopnost nebo kouzlo. Giant Growth se vyhodnotí jako první, protože se do dávky zapojil jako poslední. A teprve po jeho vyhodnocení se vyhodnotí Lightning Blast (pokud už nikdo nechce vykládat žádná další kouzla či schopnosti).
A nyní pár výjimek, které se nezapojují do dávek:
          Schopnosti, které vyrábějí manu (ale kouzla, která vyrábějí manu - například Dark Ritual, se do dávky zapojují). Z těchto schopností získáváš manu okamžitě. Tapneš-li například kartu Llanowar Elves, abys získal G, nemusíš čekat na to, až se schopnost vyhodnotí. Manu získáš okamžitě poté, co Llanowar Elves tapneš.
         Trvalé schopnosti. Ty se automaticky “zapnou” jakmile se permanent s touto schopností zapojí do hry.
         Země. Nepovažujeme je za kouzla a tudíž nemají s dávkami co do činění.
 
 
Jak se vyhodnocují kouzla a schopnosti?
1. Nejdříve se ujisti, že cíl, na který má kouzlo či schopnost namířeno, je stále platný. (Pokud kouzlo či schopnost žádný cíl neudávají, přeskoč tento odstavec.) Cíl se stane neplatným v případě, že opustil hru nebo pokud se jeho vlastnosti změnily a už neodpovídají požadavkům, které kouzlo či schopnost na cíl kladou. Pokud jsou všechny cíle daného kouzla či schopnosti v době vyhodnocení neplatné, kouzlo či schopnost logicky nefungují.
2. Kouzlo a schopnost začnou působit. Udělej to, co kouzlo či schopnost popisuje (v zapsaném pořadí). (Efekty, které zaměňují události, mohou ovlivnit vlastní akce, které podnikneš.) Pokud od tebe text vyžaduje rozhodnutí, která jsi ještě neučinil, proveď je v době plnění daného efektu.
3. Co se týče schopností - jsi hotov. Co se týče kouzel, zapoj je po realizaci jejich efektu do hry (artefakty, bytosti a očarování) nebo je odlož na hřbitov jejich vlastníka (instanty a zaklínadla).
 
Co je to efekt?
Po úspěšném vyhodnocení kouzla dochází k realizaci efektu. Rozeznáváme tři základní druhy efektů:
 
Jednorázový efekt
Jednorázový efekt něco způsobí pouze jednou - například zraní nebo zničí bytost. Podívejme se třeba na kartu Counterspell, která praví “Counter target spell” (Zmař cílové kouzlo). Po jeho vyhodnocení je efekt jednou provždy zrealizovaný.
 
Trvalý efekt
Takovýto efekt působí po určitou dobu. Trvalý efekt vyvolaný kouzlem trvá tak dlouho, jak kouzlo určuje. Například karta Giant Growth říká “Target creature gets +3/+3 until end of turn” (Cílová bytost získává až do konce toho kola +3/+3). Takže efekt tohoto kouzla působí od vyhodnocení kouzla do konce tohoto kola.
Aktivační a spouštěcí schopnosti, které vytváří trvalé efekty, se řídí stejnými pravidly jako kouzla: efekt působí tak dlouho, jak nám schopnost přikazuje.
Trvalý efekt trvalé schopnosti působí tak dlouho, dokud je příslušný permanent ve hře. Tak například karta Enfeeblement praví: “Enchanted creature gets -2/-2.” (Očarovaná bytost dostává -2/-2). Takový efekt působí na očarovanou bytost tak dlouho, dokud je k ní přiložen.
 
Efekty, které zaměňují události a nebo jim zabraňují
Tyto efekty čekají na určitou událost. Jakmile tato událost nastane, snaží se ji zaměnit, upravit nebo částečně či úplně zabránit jejímu uskutečnění.
Kouzla a schopnosti jejichž výsledkem je změna události, obsahují slovo “instead” (namísto). Například schopnost karty Gravebane Zombie praví: “If Gravebane Zombie would be put into a graveyard from play, instead put Gravebane Zombie on top of its owner’s library” (Je-li Gravebane Zombie ve hře zničen, neodkládej ho na hřbitov. Polož ho na vrch knihovny jeho vlastníka.)
Kouzla a schopnosti jejichž výsledkem je zabránění události, obsahují slovo “prevent” (zabránit). Například schopnost karty Samite Healer praví: “T: Prevent the next 1 damage to target creature or player this turn.” (Zabraň v tomto kole jednomu dalšímu zranění, které cílová bytost nebo hráč utrpí.) Efekt vyčkává na ten okamžik právě probíhajícího kola, kdy bude příslušný cíl zraněn a tomuto zranění zabrání.
 
 
Kapitola III: Skladba kola
 
Každé kolo se skládá z pěti fází, a každá fáze proběhne i v případě, že se v jejím průběhu nic nestane. Na konci každé fáze přebytečná mana v manovém banku vyhoří, a její majitel ztratí tolik životů, kolik přebytečné many v banku zbylo (takže se vlastně spálíš o svou nevyužitou manu).
 
1. Otvírací fáze (Beginning Phase)
Tato fáze se skládá ze tří kroků:
a. Odtapnutí (Untap)
V průběhu tohoto kroku odtapni všechny své tapnuté karty. Během odtapnutí nesmí nikdo vykládat kouzla ani schopnosti. Spouštěcí schopnosti, jejichž potřebné podmínky nastanou v průběhu tohoto kroku, musí počkat až na udržovací krok, ve kterém se zapojí do dávky.
b. Udržovací krok (Upkeep)
Tento krok můžeš přehlédnout, pokud nevlastníš schopnosti, které začínají působit v udržovacím kroku (“At the beginning of your upkeep,...”) (“Na začátku svého udržovacího kroku...”). Hráči mohou také vyložit instanty a používat aktivační schopnosti.
c. Líznutí (Draw)
V průběhu svého kola si na začátku tohoto kroku lízni kartu. Hráči mohou také vyložit instanty a používat aktivační schopnosti.
 
2. Hlavní fáze (Main Phase)
V této fázi můžeš vyložit libovolné kouzlo či schopnost. Tvůj protihráč může vykládat pouze instanty a používat aktivační schopnosti. V této fázi můžeš vyložit také zemi. Nezapomeň, že v každém kole smíš vyložit pouze jednu zemi.
 
3. Útok (Combat)
Tato fáze se skládá z pěti kroků:
a. Zahájení útoku (Beginning of combat)
Hráči mohou v tomto okamžiku vyložit instanty a použít aktivační schopnosti (ale většinou k tomu není důvod).
b. Oznámení útočníků (Declare attackers)
Rozhodni se, pokud a které tvé bytosti zaútočí. Pokud oznámíš, že bytost útočí, tapni ji. Zdi, tapnuté bytosti a bytosti, které jsi neovládal od začátku tohoto kola, nesmí v tomto kole útočit.
Nezapomeň, že tvé bytosti mohou zaútočit pouze na tvého protihráče. Nemůžeš s nimi zaútočit na konkrétní bytost.
Jakmile jsi oznámil své útočníky, mohou hráči vykládat instanty a používat aktivační schopnosti.
c. Oznámení obránců (Declare blockers)
Tvůj protihráč se rozhodne, pokud a které jeho bytosti nastoupí do protiútoku. Každý obránce může blokovat pouze jednoho útočníka, ale obránci se mohou “spojit” a zaútočit společně na jednu bytost. Tapnuté bytosti nejsou schopné blokovat.
Jakmile tvůj protihráč oznámil své obránce, mohou hráči vykládat instanty a používat aktivační schopnosti.
d. Zranění v boji (Combate damage)
Neblokovaní útočníci zraní přímo hráče, který se brání. Celkový počet zranění způsobený těmito útočníky se rovná součtu jejich síly. Blokovaní útočníci zraní obránce, kteří je blokují. Pokud útočníka blokuje více než jeden obránce, rozhodne se útočící hráč, jak zranění mezi obránce rozdělí. Obránci zraní bytosti, které blokují.
Pokud byl útočník v kroku “oznámení obránců” blokován, ale blokující bytost byla poté z jakéhokoli důvodu odstraněna, nezraní útočník nikoho.
Jakmile hráči oznámí všechny bojové taktiky a kdo koho zraní v boji, zapojí se zranění do dávky a čeká na vyhodnocení. Takové zranění už nemůže žádná manipulace s bytostmi, které jsou do boje zapojeny, nijak ovlivnit.
Nyní mohou hráči opět vykládat instanty a používat aktivační schopnosti a po jejich vyhodnocení se rozdělí samotné zranění. Všimni si následující skutečnosti: bytost způsobila zranění, to se teď zapojilo do dávky a čeká na vyhodnocení. Dotyčnou bytost však poté něco odstraní ze hry, ale zranění, které tato bytost způsobila a už jednou čeká v dávce na vyhodnocení, stejně najde svůj cíl. Pokud se jedna bytost snaží zranit jinou bytost, která už není ve hře, tak vlastně nemá koho zranit (zranění neproběhne).
e. Konec útoku (End of combat)
Podobně jako v udržovacím kroku můžeš tento krok přehlédnout, pokud nevlastníš schopnosti, které začínají působit až na konci útoku (“At end of combat...”) (“Na konci útoku...”). Hráči mohou také vyložit instanty a používat aktivační schopnosti.
 
4. Hlavní fáze (pokračování)
Je shodná s tvou první hlavní fází. Můžeš vyložit libovolné kouzlo či schopnost, ale tvůj protihráč může vyložit pouze instanty a použít aktivační schopnosti. V této fázi můžeš vyložit také zemi. Nezapomeň ale, že v každém kole smíš vyložit pouze jednu zemi. To znamená, že tak můžeš učinit pouze v případě, že jsi žádnou zemi ve své první hlavní fázi nevyložil.
 
5. Závěrečná fáze (End Phase)
Tato fáze se skládá ze dvou kroků:
a. Zakončení kola (End of turn)
Podobně jako v udržovacím kroku můžeš tento krok přehlédnout, pokud nevlastníš schopnosti, které začínají působit až na konci kola (“At end of turn,,...”) (“Na konci kola...”). Hráči mohou také vyložit instanty a aktivační schopnosti.
b. Uzavření (Cleanup)
Pokud držíš na ruce více než sedm karet, musíš se přebytečných karet zbavit (rozhodni se kterých a odhoď je na hřbitov). Všechny zraněné bytosti se vyléčí a efekty platné do konce kola (“until end of turn”) končí.
Žádný z hráčů už nesmí vykládat kouzla ani používat schopnosti. Výjimkou jsou spouštěcí schopnosti, ale ty v této fázi kola nastávají zřídka.
 
 
Kapitola IV: Bytosti a jejich schopnosti
 
Bytosti občas ovládají schopnosti, které nejsou na vlastních kartách dopodrobna vysvětleny. Většina takových schopností je definována krátkým textem, který shrnuje jejich efekt. Na následujících řádcích najdeš podrobné vysvětlení těchto schopností:
 
První úder (First Strike)
Bytosti s právem prvního úderu způsobí zranění dříve, než bytosti bez něj. Pokud nastoupíš do útoku s jednou nebo více bytostmi s právem prvního úderu, vytvoří se pro ně speciální krok. Probíhá v podstatě stejně jako běžný krok “zranění v boji”, jenomže bytosti bez práva prvního úderu zatím neútočí.
Jakmile krok “zranění v boji bytostí s prvním úderem” skončí, začne běžný krok “zranění v boji” pro bytosti, které ještě neměly možnost zaútočit. Po skončení tohoto kroku dokončete bojovou fázi jako obvykle.
 
Létání (Flying)
Bytost, která umí létat, dokáží blokovat pouze a jenom bytosti, které také umějí létat (pozemští červi prostě do vzduchu ne a ne vyletět). Létající bytost dokáže blokovat ostatní létající bytosti, ale i bytosti, které létat neumí.
 
Zrychlení (Haste)
Pokud ovládáš bytost s touto schopností, tak se neohlížej na pravidlo, že nová bytost nesmí útočit, pokud ji neovládáš od začátku svého právě probíhajícího kola. Ani na to, že nesmíš použít její aktivační schopnosti, pokud jejich aktivační cena udává T. Jinými slovy, bytosti se zrychlením mohou dělat všechno, co je normálně při vstupu do hry zakázáno.
 
Procházení zemí (Landwalk)
Procházení zemí je souhrnný název pro skupinu schopností, která zahrnuje procházení ostrovem, procházení bažinou, procházení horou a procházení lesem. Bytost s takovou schopností nedokáže nikdo blokovat (není blokovatelná), pokud se pohybuje v terénu, ve kterém je jako doma (tzn. pokud má bránící hráč vyloženu alespoň jednu zemi příslušného typu).
Schopnosti procházet zemí se mezi sebou vzájemně neruší. Tvůj protihráč má například vyložený les. Ty na něj zaútočíš s bytostí, která je schopna procházet lesem. Tvůj protihráč má také vyloženou bytost, která umí procházet lesem, ale tvou bytost nedokáže zastavit (prostě se umí pohybovat v domácím prostředí).
 
Regenerace (Regeneration)
Regenerace pomáhá bytostem, aby je nikdo nezničil. Od standardních schopností se regenerace liší ve dvou věcech: (a) je to aktivační schopnost a (b) ačkoli její definice neobsahuje slovo “instead” (namísto), patří její efekt mezi ty, které zaměňují události.
Po vyhodnocení čeká efekt regenerace na to, až bude bytost zničena a poté zamění ničivý efekt za efekt regenerační. Bytost musíš tapnout, tím ji vyléčíš a odvoláš z boje (pokud se ho účastní).
 
Fading (Fading)
Permanent s touto schopností je ve hře právě tolik tvých kol (nepočítám toto), jaká je velikost této schopnosti. V praxi to známe, že pokud vykládáš do hry permanent se schopností "fading X", položíš na něj X fade žetonů. Na začátku každého svého udržovacího kroku otvírací fáze jeden žeton odstraníš. Pokud nemůžeš odstranit žádný fade žeton, je permanent zničen.
 
 
 
KAPITOLA V: SLOVNÍČEK
 
Aktivační schopnost (Activated Ability)
Schopnost, kterou můžeš použít po zaplacení aktivační ceny. Tu najdeš před dvojtečkou u popisu schopnosti. Například “2, T: Gain 1 life” (získáváš jeden život) znamená, že zaplatíš aktivační cenu v hodnotě 2, tapneš daný permanent a získáš jeden život. Aktivační schopnosti používej stejně jako instanty. Aktivační cenu, která nevyžaduje T, můžeš v jednom kole zaplatit kolikrát chceš (a samozřejmě tolikrát použít dané schopnosti).
 
Artefakt (Artifact)
Bezbarvý permanet, který má jednu nebo více schopností. Reprezentuje magický předmět. Všimni si, že za artefakty nemusíš zaplatit barevnou manou (proto bezbarvé) a můžeš je tedy zařadit do jakéhokoli hracího balíku. Artefakty můžeš vyložit pouze v průběhu své hlavní fáze, musíš být navíc na řadě a nesmí být zahájena žádná dávka. Dále viz. Artefaktová bytost.
 
Artefaktová bytost (Artifact Creature)
Bezbarvý permanent, který reprezentuje bytost. Artefaktové bytosti považujeme jak za bytosti, tak artefakty. Ovlivňují je tedy pravidla, kouzla a schopnosti týkající se obou kategorií. Artefaktové bytosti mohou útočit a blokovat stejně jako běžné bytosti, ačkoli většinou neupřesňují, o jaký typ bytosti se jedná. Dále viz. Artefakt, Bytost.
 
Balík, balíček (Deck)
Tvá sbírka minimálně čtyřiceti karet (šedesáti, pokud si sestavuješ zbrusu nový balík), připravená láskyplně ze směsi kouzel, bytostí a zemí. Směs je určena k bleskurychlé porážce tvého protihráče.
 
Barva (Color)
Magic se skládá z pěti barev: bílé, modré, černé, červené a zelené. (Pokud bys to někdy zapomněl, podívej se na rub jakékoli karty.) Jednotlivé karty řadíme do barevných kategorií podle many, která se objevuje v jejich vyvolávací ceně. Pokud je ve vyvolávací ceně například ostrov, jedná se o modrou kartu. Toto rozdělení je důležité zejména pro kouzla, jejichž cílem je určitá barva. Například karty Fear nebo Circle of Protection: Red. Země a artefakty žádnou barvu neudávají a proto o nich říkáme, že jsou bezbarvé. (Jak jsme originální, že?)
 
Bezbarvý (Colorless)
Viz. Barva.
 
Běžná (Common)
Viz. Vzácnost karty.
 
Blokovaná bytost (Blocked Creature)
Útočník, kterému tvůj protihráč postavil do cesty jednu ze svých bytostí (v průběhu kroku “oznámení obránců”). Bytost považujeme za blokovanou od doby, kdy se jí postaví do cesty jiná bytost až do konce útoku. A to i v případě, že je obránce v průběhu kroku “zranění v boji” vyřazen z boje nebo ze hry. Jinými slovy: není ve tvém zájmu, aby se tvým útočníkům někdo postavil do cesty. Snaž se zbavit protihráčových bytostí ještě před tím, než by se vůbec mohly jen pokusit tvé útočníky blokovat. Dále viz. Útočící bytosti, Zranění v boji.
 
Blokovat (Block)
Své bytosti můžeš nařídit, aby se postavila do cesty protihráčovým útočníkům. V průběhu boje můžeš vyslat jednoho nebo několik obránců na každého útočníka. Pokud tak učiníš, způsobí útočníci zranění tvým obráncům a ne tobě. Dále viz. Bránící bytost, Boj.
 
Blokující bytost (Blocking creature)
Viz. Bránící bytost.
 
Boj (Combat)
V pořadí čtvrtá fáze tvého kola. Ano, přesně ta, ve které se tvé bytosti snaží dát tvému protihráči na frak. Tuto fázi nemůžeš přeskočit, ostatně ani jiné fáze. Můžeš se ale samozřejmě rozhodnout, že tentokrát nebudeš se svými bytostmi útočit (jen mu to řekni, bude rád). V průběhu jednoho kola smíš zaútočit pouze jednou. Dále viz. Útok.
 
Bránící bytost (Blocking Creature)
Bytosti mohou svého majitele bránit před protihráčovými útočníky. Nesmí být ovšem tapnuté a musíš je na obránce pasovat (krok “oznámení obránců”). Pokud budou splněny všechny tyto podmínky, zraní útočník tebou pověřeného obránce a ne tebe. (Ulevující pro hráče, ne však pro obránce.) Bytost považujeme za obránce od doby, kdy oznámíš, že s ní bráníš až do konce útoku. Mimo fázi útoku žádné bytosti za obránce nepovažujeme. V textu se vyskytuje také jako obránce nebo blokující bytost. Dále viz. Zranění v boji.
 
Bránící se hráč (Defending Player)
Hráč, na kterého se útočí. Ty se například staneš bránícím se hráčem v okamžiku, kdy tvůj protihráč v průběhu svého kola oznámí bytosti, které na tebe zaútočí.
 
Být na řadě (Priority)
Kouzla a schopnosti můžeš vykládat pouze pokud jsi na řadě .
 
Bytost (Creature)
Typ permanentu. Úkolem bytosti je útočit na tvého protihráče a blokovat útočníky. Mnoho bytostí má navíc speciální schopnosti, jejichž definici najdeš na vlastních kartách. V pravém dolním rohu karty jsou dvě čísla rozdělená lomítkem. Čísla reprezentují sílu bytosti (kolik zranění bytost v boji způsobí) a odolnost bytosti (kolik zranění musíš bytosti způsobit, abys ji zničil).
Jak už jsme řekli - bytost je permanentem a proto po zapojení do hry zůstává ve hře. To až do doby, kdy je pomocí efektu zničena nebo vyřazena ze hry. Vyvolávací cenu bytosti platíš pouze jednou - když ji vyvoláváš (neplatíš znova při útoku apod.). Také si pamatuj, že bytost v době jejího vyvolávání považujeme za kouzlo a její vyvolání tedy může někdo zmařit stejně jako ostatní kouzla.
 
Cena (Cost)
Viz. Aktivační schopnost, Vyvolávací cena karty.
 
Cíl (Target)
Věc, na kterou kouzlo či schopnost zamíří, hlavně pokud text uvádí ”target_____” (zamiř na ___). Kouzla a schopnosti obvykle na své cíle kladou určité požadavky. Najdete je napsané na jednotlivých kartách. Při vykládání takového kouzla nebo použití schopnosti musíš vybrat jejich cíl; ten potom samozřejmě nemůžeš dodatečně změnit.
 
Dávka (Stack)
Po zapojení do dávky čekají kouzla a schopnosti na své vyhodnocení. Každé kouzlo a schopnost, které vyložíš, zapoj do dávky. Jakmile ani jeden z vás už nechce věci dál komplikovat (tzn. nechce nic vykládat, nechce reagovat), začnou se věci zapojené do dávky vyhodnocovat pěkně jedna po druhé a to od poslední zapojené k první (je to jako když navlékáš na vlasec korálky a potom je začneš po jednom vyvlékat - také musíš začít od toho posledního). Po vyhodnocení každého kouzla či schopnosti však mohou hráči vyložit další kouzla a schopnosti. Dále viz. Být na řadě, Kouzlo, Schopnost.
 
Dějový text (Flavor text)
Text v okénku psaný kurzívou. Navozuje atmosféru a popisuje zajímavé prvky kouzelného světa. Pokud je text ohraničen závorkami, má ti připomenout pravidla - nejedná se tedy o dějový text. Dějový text nemá na průběh hry žádný vliv. Pokud například text karty říká, že bytost patří k nejobávanějším v celé zemi neznamená to, že se tvůj protihráč začne třást strachy!
 
Efekt (Effect)
Výsledek působení kouzel nebo schopností. Efekt ovlivňuje průběh hry. Dále viz. Kouzlo, Schopnost.
 
Efekt, který zabraňuje události (Prevention effect)
Druh efektu, který vyčkává na dobu, kdy má dojít k určité události a potom části nebo celé události zabrání.
 
Efekt, který zaměňuje události (Replacement effect)
Druh efektu, který vyčkává na dobu, kdy má dojít k určité události a potom danou událost částečně nebo úplně zamění. Dále viz. Efekt, který zabraňuje události.
 
Fading (Fading)
Permanent s touto schopností přijde do hry s tolika fade žetony, jaká je velikost této schopnosti. Na začátku každého svého udržovacího kroku otvírací fáze jeden žeton odstraníš. Pokud nemůžeš odstranit žádný fade žeton, je permanent zničen.
 
Fáze (Phase)
Hlavní části každého kola. Rozeznáváme pět částí kola a to: otvírací fázi, hlavní fázi, útok, hlavní fázi (ano, opět) a závěrečnou fázi. Každá z těchto fází se dále dělí na kroky. Pokud na začátku kterékoli fáze na-stanou podmínky pro spouštěcí schopnosti, musí se tyto schopnosti zapojit do dávky. Na konci každé fáze vyhoří přebytečná mana v manovém banku každého hráče (a případně dojde ke zranění hráče). Dále viz. Vyhoření many.
 
Hlavní fáze (Main Phase)
V každém kole máš k dispozici dvě hlavní fáze: jednu před útokem a druhou po něm. V průběhu své hlavní fáze můžeš vykládat artefakty, bytosti, očarování, instanty a zaklínadla. Můžeš také vyložit zemi (pokud jsi už nějakou v tomto kole nevyložil).
 
Hráč, který se brání (Defending player)
Viz. Bránící se hráč.
 
Hřbitov (Graveyard)
Tvůj balíček odhozených karet. Sem odkládej karty, které musíš odhodit, obětovat nebo je tam poslat díky působení určitých efektů, a také zničené karty. Pro pořádek připomínáme, že pokud je karta “removed from the game” (odstraněna ze hry), neodkládáš ji na hřbitov, ale je vyřazena z celé hry.
 
Instant (Instant)
Typ kouzla nebo schopnosti, kterou po vyložení a vyhodnocení odkládáš na hřbitov. Narozdíl od zaklínadel můžeš instanty vykládat téměř kdykoli (ano, dokonce i v průběhu protihráčova kola) a navíc jimi můžeš reagovat na ostatní kouzla. Instantem je buď karta s nápisem Instant nebo aktivační schopnost. Dále viz. Aktivační schopnosti.
 
Jako kdyby (As Though)
Jakmile vidíš v definici karty spojení “as though” (jako kdyby) bylo něco jinak nebo něco mělo specifickou schopnost, je čas předstírat. Neznamená to ale, že se karta stane něčím jiným nebo získá popsanou schopnost. Tak například text na kartě Giant Spider praví: “can block creatures as though it had flying” (může blokovat bytosti jako kdyby uměl létat). To ale neznamená, že pavouk získá schopnost létat, a že se počítá mezi létající bytosti. Básník tím chce pouze říct, že létající bytosti kolem pavouka jen tak neprojdou.
 
Karty na ruce (Hand)
Karty, které třímáš na ruce. Obvykle můžeš držet maximálně sedm karet. O kartách na ruce mluvíme i když na ruce zrovna žádné karty nemáš (je to prostě ruka o celkovém počtu nula karet).
 
Karty ve hře (In Play)
Karty umístěné ve hře jsou permanenty. Karty ve tvé knihovně, na hřbitově a na ruce se za karty ve hře nepovažují. Dále viz. Permanent.
 
Knihovna (Library)
Hromada karet, ze které si lížeš. Pořadí karet v knihovně se nemění (pokud tě k jejímu zamíchání nepřinutí nějaký efekt samozřejmě) a nikdy nevíš, která karta ti přijde. Tvoje knihovna zůstává knihovnou i v případě, že v ní nemáš žádné karty.
 
Kolo (Turn)
Každé kolo rozdělujeme na fáze a ty dále na kroky. Hráč v průběhu svého kola musí všemi kroky projít v následujícím pořadí: otvírací fáze (odtapnutí, udržovací krok, líznutí), hlavní fáze, útok (zahájení útoku, oznámení útočníků, oznámení obránců, zranění v boji, konec útoku), druhá hlavní fáze a závěrečná fáze. Po dokončení tvé závěrečné fáze začne kolo tvého protihráče.
 
Kouzlo (Spell)
Každá karta, kterou vykládáš z ruky a není zemí. Osud kouzla po úspěšném vyhodnocení závisí na typu karty. Pokud se jedná o instant nebo zaklínadlo, odkládá se na hřbitov svého vlastníka. Ve všech ostatních případech se jako permanent zapojí do hry pod nadvládou hráče, který ho vyložil. Dále viz. Permanent.
 
Který není- (Non-)
Když se definice kouzla či schopnosti odvolává na (a) “nonland card”, (b)“noncreature artifact” nebo (c)“nonblack creature”, myslí se tím (a) karta, která není zemí, (b) bytost, která není artefaktem, (c) bytost, která není černá atd.
 
Legenda (Legend)
Pokud je bytost legendou, smí být v celé hře zastoupena pouze jednou. Pokud někdo omylem vyloží další (se shodným jménem), musí ji odhodit na hřbitov.
 
Létání (Flying)
Bytost, která umí létat, dokáží blokovat pouze a jenom bytosti, které také umějí létat (pozemští červi prostě do vzduchu ne a ne vyletět). Létající bytost dokáže blokovat ostatní létající bytosti, ale i bytosti, které létat neumí.
 
Líznout si kartu (Draw)
Vzít vrchní kartu ze tvé knihovny a přidat ji ke kartám, které držíš na ruce. V každém kole si obyčejně lížeš jednu kartu a to na začátku svého kroku “líznutí”. Pokud ti nějaký efekt nařídí, aby sis líznul jednu nebo více karet, nenahrazuje se tím tvůj normální krok líznutí - prostě dostaneš pár karet navíc.
Schopnost nebo kouzlo ti může nařídit, abys vzal jednu kartu ze své knihovny a přidal ji k těm, co držíš na ruce. V tomto případě to považujeme za pravý krok líznutí tehdy, pokud kouzlo či schopnost vysloveně říká “draw” - lízni.
 
Mana (Mana)
Základní jednotka kouzelné energie, obvykle získávaná ze zemí (tím, že je tapneš). Každá z pěti základních zemí vyrábí manu určité barvy: pláně bílou, ostrovy modrou, bažiny černou, hory červenou a lesy zelenou. Manu, která nenosí ani jednu z těchto barev, nazýváme bezbarvou. Všeobecnou vyvolávací cenu (zapsanou jednoduše čísly, například 2) můžeš zaplatit libovolným druhem many, dokonce i bezbarvou.
 
Manový bank (Mana Pool)
Představ si ho jako místo, na kterém uchováváš manu před tím, než ji utratíš. Pokud tapneš zemi a získáš tak manu, uchováváš ji v banku do doby než ji využiješ nebo do konce fáze. Dále viz. Mana, Vyhoření many.
 
Mulligan (Mulligan)
Pokud se ti z jakéhokoli důvodu nelíbí karty, které sis na začátku původně líznul, obrať se na mulligan. Zamíchej znovu všechny své karty a lízni si nové - tentokrát ovšem jenom 6 (haha). Pokud ti v tom brání čest, nemusíš protihráči ty svoje zatraceně špatné karty ukazovat. Mulligan můžeš na začátku kola použít kolikrát chceš, ale při každém uplatnění mulliganu si musíš líznout o jednu kartu míň - celkem vysoká cena za takovou legrácku!
 
Neblokovaný (Unblocked)
Poté, co v průběhu boje skončí krok oznámení obránců, považujeme všechny útočníky, kterým nebyl přisouzen obránce, za neblokované. A to až do konce právě probíhajícího kola.
 
Není blokovatelná (Unblockable)
Pokud není protihráčova bytost blokovatelná, nemůžeš ji jednoduše blokovat. Ne, ani když máš ve hře ty bezva bytosti. Ani se o to nepokoušej! (No vážně ne.)
 
Neobvyklá (Uncomon)
Viz. Vzácnost karty.
 
Nereagovat (Pass)
Když jsi na řadě můžeš se rozhodnout, že nebudeš nijak reagovat. Kouzla a schopnosti zapojené do dávky se začnou vyhodnocovat až poté, co se všichni hráči rozhodnou, že už nebudou reagovat. Dále viz. Být na řadě, Dávka.
 
Obětovat (Sacrifice)
Vyber jeden permanent, který máš ve hře, a odlož ho na hřbitov. Nepopleť to s odhozením karty, které se týká pouze karet, které držíš na ruce.
 
Obránce (Blocker)
Viz. Bránící bytost.
 
Očarování (Enchantment)
Druh permanentu s jednou nebo více schopnostmi. Některá očarování se přikládají na určitý druh permanentu - nefungují sama o sobě. Na těchto kartách je napsáno: “Enchant Creature” (očaruj bytost), “Enchant Land” (očaruj zemi) atd. Taková očarování opouštějí hru při vyřazení permanentu, ke kterému jsou připojena. Každou kartu, jejíž typ praví: “Enchantment” nebo “Enchant____”, ovlivňují kouzla a schopnosti, které ovlivňují očarování.
Pokud se některé očarování odvolává na “enchanted creature” - očarovanou bytost, nebo “enchanted land” - očarovanou zemi, myslí tím permanent, ke kterému je dané očarování přiřazeno.
 
Očaruj bytost (Enchant creature)
Viz. Očarování.
 
Odhodit kartu (Discard)
Vzít kartu, kterou máš na ruce, a odložit ji na tvůj hřbitov. Pokud ti nějaké kouzlo nebo schopnost nařídí, abys odhodil kartu(y), řekne ti také, jestli si můžeš vybrat, které karty vyhodíš a nebo jestli musíš odhodit karty náhodně vybrané. U druhé možnosti je nejméně bolestným způsobem asi následující: rozprostři své karty a ať je vybere tvůj protihráč (alespoň to budeš mít na koho svést). Ale předtím se ujisti, že tvůj protihráč vidí opravdu jenom rub tvých karet.
 
Odolnost (Toughness)
Počet zranění, které musíš bytosti způsobit, abys ji zničil. Odolnost bytosti najdeš v pravém dolním rohu karty vpravo od lomítka. Dále viz. Síla.
 
Odtapnutí (Untap)
Pootočení tapnuté karty zpět do svislé pozice. Tak a teď můžeš kartu znovu použít.
 
Odtapovací krok (Untap step)
První krok tvé otvírací fáze, ve kterém znovu občerstvíš všechny své bytosti a země tím, že je odtapneš. V průběhu této fáze nemůže ani jeden z vás nic jiného dělat.
 
Ochrana (Protection)
Tato schopnost ti poskytne tři výhody: 1) pokud je tvá bytost chráněna před určitou barvou, nemohou ji jiné bytosti té samé barvy blokovat, 2) pokud je tvá bytost chráněna před určitou barvou, nemůže se stát cílem kouzel a schopností té dané barvy a 3) pokud jsi chráněn před určitou barvou, vynuluje se veškeré zranění způsobené zdrojem té dané barvy.
 
Ovládající hráč (Controller)
Permanenty ovládá hráč, který je přivedl do hry. Kouzla a aktivační schopnosti potom hráč, který je použil. Spouštěcí a trvalé schopnosti ovládá hráč, který ovládá permanent s těmito schopnostmi. Vláda nad permanentem se může převést z jednoho hráče na druhého, pokud k tomu napomohou kouzla a efekty. Očarování, která použiješ na protihráčovy země či bytosti i nadále ovládáš ty.
 
Ovládat (Control)
Mít právo rozhodovat o kouzlech a permanentech. Hráč může ovládat pouze věci, které jsou ve hře nebo se právě zapojují do hry; karty v knihovně, na hřbitově a na ruce nikdo neovládá. V textu se ve stejném významu objevuje: nadvláda, vláda.
 
Permanent (Permanent)
Jakákoli karta ve hře - artefakty, artefaktové bytosti, bytosti, očarování a země. (Pamatuj si, že tokeny jsou bytostmi a tím pádem jsou také permanenty).
 
Permanentně (Permanently)
Slovo “permanentně” znamená “dokud se nepřihodí něco, co tento efekt změní”. Jinými slovy, moc k nim nepřilni.
 
Prohra (Losing)
Pokud tvůj celkový počet životů klesne na nulu nebo méně, prohráváš. Prohraješ také v případě, kdy si musíš líznout kartu z knihovny a už v ní žádnou nemáš. Dále viz. Knihovna, Život, počet životů.
 
Procházení bažinou (Swampwalk)
Viz. Procházení zemí.
 
Procházení horami (Mountainwalk)
Viz. Procházení zemí.
 
Procházení lesem (Forestwalk)
Viz. Procházení zemí.
 
Procházení ostrovy (Islandwalk)
Viz. Procházení zemí.
 
Procházení zemí (Landwalk)
Bytost se schopností procházet zemí nedokáže nikdo blokovat, pokud se pohybuje v terénu, ve kterém je jako doma (tzn. že bránící hráč má vyloženu alespoň jednu zemi příslušného typu). Procházení zemí je v podstatě souhrnný název pro skupinu schopností, která zahrnuje procházení ostrovem, procházení bažinou, procházení horou a procházení lesem. Schopnosti procházet zemí se mezi sebou vzájemně neruší. Tvůj protihráč má například vyložený les. Ty na něj zaútočíš s bytostí, která je schopná procházet lesem. Tvůj protihráč má také vyloženou bytost, která umí procházet lesem, ale tvou bytost nedokáže za-stavit (umí se prostě pohybovat ve svém domácím prostředí).
 
Průbojnost (Trample)
Protihráčův útočník s průbojností se nespokojí pouze se zraněním tvých obránců. Pokud mu po zranění tvých obránců zbyde ještě nějaká síla, způsobí přebývající zranění přímo tobě. Dále viz. Zranění z boje.
 
První úder (First Strike)
Některé bytosti mají právo prvního úderu, což znamená, že mohou zaútočit jako první. Pokud nastoupíš do útoku s jednou nebo více bytostmi s právem prvního úderu, vytvoří se pro ně speciální krok “zranění v boji”, který probíhá před běžným krokem “zranění v boji”. Jakmile speciální krok “zranění v boji bytostí s prvním úderem” skončí, přijde na řadu běžný krok “zranění v boji” pro bytosti, které ještě neměly možnost zaútočit (pokud jsou tedy ještě nějaké naživu).
 
Reakce (Respond, Response)
Na vyložený instant nebo schopnost, která ještě nebyla vyhodnocena, můžeš okamžitě reagovat vyložením jiného instantu nebo schopnosti. Dále viz. Dávka.
 
Regenerace (Regeneration)
Některé bytosti mají schopnost, která jim umožňuje to, že jsou “nesmrtelné”. Pokud je bytost zraněna a její regenerace proběhne úspěšně, zůstává ve hře. Spolu s ní všechna očarování a žetony a také všechny efekty, které se jí týkají. Právě zregenerovanou bytost musíš tapnout a tím ji vyřadíš z boje. Veškeré zranění, které do té doby bytost utrpěla, se vynuluje.
 
Sběratelské číslo karty (Collector number)
Dvě malá čísla, která vidíš na spodku karty a která ti ulehčí sbírání karet Magic. První číslo udává pořadí karty v sérii, druhé potom celkový počet karet v sérii.
 
Sealed-deck (Sealed-deck Play)
Typ hry, ve kterém dostaneš omezený počet karet a z toho musíš postavit svůj hrací balík. Legální balíček pro sealed-deck musí obsahovat minimálně 40 karet.
 
Schopnost (Ability)
Schopnost karty najdeš v jejím textovém okénku nad dějovým textem (pokud karta nějakou schopnost má). Schopnosti v podstatě vytváří efekty. Můžeš použít pouze schopnost té karty, která je ve hře a navíc musíš kartu v daném okamžiku ovládat (pozor: trvalé schopnosti se “zapínají” automaticky). Rozlišujeme několik typů schopností - schopnosti bytostí jako je létání až po trvalé schopnosti jako například ”white creatures get +1/+1” (bílé bytosti získávají +1/+1). Dále viz. Aktivační schopnosti, Schopnosti bytostí, Spouštěcí schopnosti, Trvalé schopnosti.
 
Schopnost vyrábět manu (Mana Ability)
Schopnost přidat do tvého manového banku manu určité barvy. Tato schopnost se nezapojuje do dávky - manu získáváš ihned (ačkoli kouzla, která manu poskytují, se do dávky musí zapojit).
 
Síla (Power)
Počet zranění, které bytost v boji způsobí. Sílu bytosti najdeš v pravém dolním rohu karty vlevo od lomítka. Dále viz. Odolnost.
 
Smrtelné zranění (Lethal Damage)
Počet zranění,

 
Reklamy Google Fantastický Obchod Bastard.cz - trička s potiskemKnightfight CZ KnightFightVyhľadávač google
Google